U wilt meer weten over kluizen?
De Kluizenier informeert over veiligheid!

Als u een kluis koopt

Een kluis kopen is investeren in uw veiligheid.
U wilt een product, dat u kunt vertrouwen. Bestel een kluis dan ook bij een betrouwbaar adres. Dan weet u dat u geen 'kat in de zak' koopt. Bij ons krijgt u die zekerheid en betrouwbaarheid, omdat we weten waarover we het hebben. Velen zijn u voorgegaan.

Bij ons hoeft u niet vooraf te betalen.
U bestelt de kluis en als die geleverd kan worden, maken we een afspraak, wanneer het u uitkomt. Ook het tijdstip is in overleg. Betaling kan op lokatie via mobiele PIN-automaat, contant of achteraf door betaling van de factuur. Zo weet u dat we onze afspraken nakomen.

Als uw kluis opengemaakt moet worden

Wij maken elke kluis open. Niet open? Geen rekening!
Een kluisslot kan weigeren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er kan een beschadiging aan de sleutel zijn, maar er kan ook iets binnenin gebeuren, waardoor u uw kluis niet open krijgt. Ook kan de sleutel of code in het ongewisse raken, waardoor u niet meer in de kluis kunt komen. Wij hebben kennis van de sloten en van de mechanismen in de kluizen. Wij maken uw kluis vakkundig en netjes open.
Kijk voor onze werkwijze op werkwijze stap voor stap.

Als uw kluis niet vast zit

De beste kluis is niet veilig, als hij niet vast staat.
Het is belangrijk om uw kluis te bevestigen in vloer of wand. Alleen een kluis, zwaarder dan 1.000 kg, hoeft niet te worden verankerd.
Meer over verankering vind u op Kluis bevestigen.

Certificering en waardeberging

Wie bepaalt wat er in een kluis mag worden bewaard?
In Europa zijn er afspraken over de veiligheid gemaakt. Nederlandse fabrikanten en importeurs van kluizen zorgen voor keuringen, testen en certificering van hun producten. In samenspraak met de verzekeraars wordt er voor elk certificaat een bedrag vastgesteld, dat gegarandeerd wordt, mocht het misgaan.
Meer informatie over normeringen: Vereniging Geld en Waardeberging(VGW)

Welke certificaten worden onderscheiden?
Inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm EN 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Deze norm is opgesteld door de Keuringscommissie Werkgroep 1 van de CEN. Nederland heeft deze Europese norm in februari 1997 vastgelegd in de norm NEN-EN 1143-1. Dit is de norm voor vrijstaande inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren.

Voor inbraakwerende kasten onder weerstandklasse 0
In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 de test- norm EN 14450. Deze norm dient om inbraakwerende kasten in te schalen beneden de weerstandsklasse 0 van NEN-EN 1143-1. Het gaat daarbij om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.
Security level 1 heeft een dekkingsindicatie van € 2.500,-.
Security level 2 heeft een dekkingsindicatie van € 5.000,-.

Alle certificering zal op een label aan de binnenzijde van de kast worden aangegeven.

Inbraakveiligheid

Hoe veilig is een goede kluis?
Inbraakwerende kasten beschermen de inhoud tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en het aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden zijn aangemaakt. De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het geldbedrag hoe inbraakwerender de safe.

Hoe wordt een kluis getest?
De weerstand van inbraakwerende safes wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de safe. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.
Zie ook Certificering en waardeberging.

Brandveiligheid

Brandwerende kasten beschermen een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur.
Niet alle informatie kan op dezelfde manier opgeborgen worden, er is een verschil tussen papier en datadragers. De beschermingsfactor wordt altijd uitgedrukt in tijd (30-60-120 minuten). Deze tijden geven aan hoelang een kast zich in de vuurhaard mag bevinden voordat in de kast de kritische temperatuur bereikt wordt. Tevens wordt aangegeven of het om een safe voor papier of andere datadragers gaat.

Papier opbergen Papier zal vanaf een temperatuur van 176 graden Celsius spontaan chemische reacties vertonen zoals verkleuren en omkrullen. Hiervoor zijn brandwerende archiefkasten bedoeld.
Beelddragers opbergen Beelddragers zoals microfilm of fiches raken al beschadigd bij 95 graden Celsius, dus de maximale temperatuur in de kast mag de 75 graden Celsius niet overschrijden. Het wordt aanbevolen deze in een brandwerende datasafe op te bergen.
Diskettes en Cd-rom's opbergen Een datasafe dient de informatiedragers zoals diskettes en cd-rom's te beschermen tegen een temperatuur van meer dan 52 graden Celsius. Bij blootstelling aan een hogere temperatuur dan 52 graden Celsius kunnen de informatiedragers beschadigen en kan er data verloren gaan. Ook een hogere luchtvochtigheid dan 85% is funest voor datadragers.

Hoe wordt brandveiligheid getest? Om de brandwerendheid te testen worden de safes gedurende 1 of 2 uur blootgesteld aan een temperatuur van 1000 graden Celsius. Hierna volgt een valtest van 9 meter hoogte op een ondergrond van puin en afval om de val van een etage na te bootsen. Na de valtest gaat de safe weer de oven in. Tijdens de test en na een natuurlijke afkoeling van ongeveer 12 uur mag de temperatuur in de safe niet boven de genoemde waarden komen.

Databescherming

Data moet op een speciale wijze beschermd worden.
Zoals hierboven beschreven, ziet u dat de temperatuur voor data onder 52 graden Celsius moet blijven. Daarvoor zijn speciale datakluizen ontwikkeld. Zo zijn er kleine brandveilige boxen voor op of onder uw bureau. Hierin kan de externe harde schijf niet alleen worden opgeborgen, maar blijft ook toegankelijk voor uw documenten en backup. De USB-kabel loopt via een speciaal profiel in de wand van de box. Zo kunt u dus nooit vergeten om de externe HDD weer terug te leggen in de kluis. Informeert u gerust bij ons als u bijzondere oplossingen wenst.

Verzekeringen en kluizen

Betrek uw verzekeraar in de aankoop.
Licht uw verzekeraar vooraf in op welke kluis de keuze is gevallen. Dan kunnen zij in overleg de dekking accepteren en als het nodig is uw schade (ook die aan kluis en huis) uitkeren.
Verzekeraars keren alleen geld uit Zij kunnen nooit uw (bedrijfs)gegevens of materiele zaken vergoeden. Het is dan ook van groot belang uw belangrijke (bedrijfs)gegevens goed op te bergen. Ook uw lijfsieraden of andere waardevolle zaken, komen na een inbraak meestal niet meer terug. Documenteer uw zaken op foto en zorg dat de verzekeraar deze vooraf in dekking neemt.

Garantie aanspraak

Een kluis is een betrouwbaar stuk techniek. Toch kan er aan een mechanisme of elektronica vroeger of later iets mankeren. Ook kan uw kluis op 'maandagmorgen' zijn gemaakt. Daarom zit er op elk product een garantietermijn van 1 jaar(tenzij anders overeengekomen). Als er iets niet goed zit in uw kluis, bent u er wel na een paar maanden achter. Mocht er eits zijn, dan kijken we wat we voor u kunnen doen.
Designed by My Site.   |   © De Kluizenier @ 2012